Lidgeld

Laatste aanpassing: 8 jul 2022

Topkwaliteit voor een eerlijke prijs, daar draait het om bij JBZ. Hieronder vind je de prijzen voor 1 uur les per week. Voor elk bijkomend lesuur waarvoor je je inschrijft, betaal je 80€.

Het lidgeld waarin begrepen het deelnamegeld, de bijdrage aan de federatie en de verzekeringspremie wordt per seizoen berekend.

Het dragen van een T-shirt van de club tijdens de lessen is verplicht. Het T-shirt kan bij onze bestuursleden worden aangekocht voor 10€.

Inschrijven

Vermits inschrijven het ganse jaar door kan, heeft de kring geoordeeld het lidgeld te moeten verminderen naargelang de datum van inschrijving. Ieder lid kan zich laten inschrijven voor een of meerdere lessen voor zover de betreffende lesuren het toelaten.
Om leden aan te moedigen deel te nemen aan meerdere lessen moet voor het tweede of derde uur een lager lidgeld betaald worden.

Inschrijven via het Ledenplatform

 

Prijzen

  Airtrack
FunGym
MiniGym

FunGym 14+
FitGym
Periode 1
1 Sep tot 30 Juni
€105 €125
 
Periode 2
1 Jan tot 30 Juni
€90 €110
 
Periode 3
1 Apr tot 30 Juni
€70
 
€90
 

 

De Vakantieperiodes

 

In de loop van het seizoen wordt er geen les gegeven tijdens de schoolvakanties. Bij sluiting van de sporthal of uitzonderlijke activiteiten in de sporthal vallen de lessen weg.

 Afwijkende regelingen zullen gemeld worden aan de leden.